LỊCH MỔ NGÀY 18 - 04 - 2024
Chọn ngày:(dd/mm/yyyy)
STT TUỔI KHOA CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN TRƯỚC MỔ PHƯƠNG PHÁP MỔ PHẪU THUẬT VIÊN GIỜ MỔ PHÒNG MỔ GHI CHÚ
NAM NỮ
153 KHOA CẤP CỨU  Thoát vị rốn nghẹt (K42.0) Phẫu thuật thoát vị rốn và khe hở thành bụng (D247)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
249 KHOA CẤP CỨU  Áp xe ổ bụng nghĩ do dị vật (K63.0) PTNS thám sát lấy dị vật, xử lý tùy thương tổn (D574)Lê Quang Nhân P.07CC
3 46KHOA NGOẠI TIÊU HÓA  Ung thư đại tràng chậu hông cT3N2Mx nốt nhỏ ở phổi (C18.7) Phẫu thuật nội soi cắt trước (D164)Nguyễn Văn Hải P.09 
425 KHOA NGOẠI TIÊU HÓA  Sỏi túi mật (K80.2) Polyp túi mật (K82.8) Phẫu thuật nội soi cắt túi mật (D300)Nguyễn Viết Hải P.10 
5 62KHOA NGOẠI TIÊU HÓA  U dưới niêm dạ dày nghĩ GIST, nghi xâm lấn đại tràng ngang (D37.1) Phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm +- cắt đoạn đại tràng ngang xâm lấn (D159)Võ Duy Long P.10 
676 KHOA NỘI TIẾT  Hẹp nặng đến tắc động mạch chày sau 2 bên- động mạch chày trước (P) (I73.1) Chụp, nong và đặt Stent động mạch chân 2 bên số hóa xóa nền (MXB4)Lương Việt Thắng11:00P.DSA01HM
7 17KHOA TAI MŨI HỌNG  Rò luân nhĩ phải (H61.0) Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ (1 bên) (gây mê) (J320)Lương Ngọc Yến P.11 
8 19KHOA THẦN KINH  Viêm phổi cộng đồng không nặng theo ATS/IDSA (J18.9) Loạn trương lực toàn thể/Di chứng viêm não màng não (2011) (B94.1) Tiền căn huyết khối tĩnh mạch đùi chung, chậu ngoài, chậu chung trái đã đặt IVF (I82.8) Khó nuốt (R13) Nội soi can thiệp - mở thông dạ dày (phòng mổ) (MBG9)Ngô Hoàng Minh Thiện P.03 
Tổng số ca đăng ký mổ : 8 Ghi chú:
    Phẩu thuật trong ngày : TN: trong ngày
    Phẫu thuật cấp cứu : 2 CC: cấp cứu
    Hoãn mổ : 1 HM: hoãn mổ