LỊCH MỔ NGÀY 10 - 12 - 2023
Chọn ngày:(dd/mm/yyyy)
STT TUỔI KHOA CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN TRƯỚC MỔ PHƯƠNG PHÁP MỔ PHẪU THUẬT VIÊN GIỜ MỔ PHÒNG MỔ GHI CHÚ
NAM NỮ
1 53KHOA CẤP CỨU  Viêm ruột thừa cấp kèm viêm phúc mạc khu trú (K36); Viêm ruột thừa cấp tính kèm viêm phúc mạc khu trú (K35.3) Phẫu thuật nội soi Cắt ruột thừa trong viêm phúc mạc ruột thừa khu trú (D297); Phẫu thuật nội soi Cắt ruột thừa trong viêm phúc mạc ruột thừa khu trú (D297)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
2 30KHOA CẤP CỨU  Viêm ruột thừa cấp tính (K35.8) Thai con so tuần thứ 7 (Z32.1); Viêm ruột thừa cấp tính (K35.8); Thai con so tuần thứ 7 (Z32.1) Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa (D075); Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa (D075)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
352 KHOA CẤP CỨU  Viêm túi mật cấp grade 2 do sỏi ống túi mật (K80.0) Phẫu thuật nội soi cắt túi mật (trong viêm túi mật cấp) (Gây mê) (D539)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
4 55KHOA CẤP CỨU  Nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu (A48.8) Sỏi niệu quản trái chậu (N13.0); Nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu (A48.8); Sỏi niệu quản trái chậu (N13.0) Đặt JJ niệu quản trái (H290); Đặt JJ niệu quản trái (H430)Phó Minh Tín22:00P.07CC
5 29KHOA PHỤ SẢN (CHU SINH 4B)  Con lần 2, thai 39 tuần 1 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ (Z34.9) Vết mổ cũ (O34.2) Khung chậu hẹp (O33.1) Vỡ ối (O42.0); Con lần 2, thai 39 tuần 1 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ (Z34.9); Vết mổ cũ (O34.2); Khung chậu hẹp (O33.1); Vỡ ối (O42.0) Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [vết mổ cũ 1 lần - gây tê] (L404); Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [vết mổ cũ 1 lần - gây tê] (L404)Nguyễn Thị Hồng Thắm15:00P.S1TN
Tổng số ca đăng ký mổ : 5 Ghi chú:
    Phẩu thuật trong ngày : 1 TN: trong ngày
    Phẫu thuật cấp cứu : 4 CC: cấp cứu
    Hoãn mổ : HM: hoãn mổ