LỊCH MỔ NGÀY 10 - 12 - 2023
Chọn ngày:(dd/mm/yyyy)
STT TUỔI KHOA CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN TRƯỚC MỔ PHƯƠNG PHÁP MỔ PHẪU THUẬT VIÊN GIỜ MỔ PHÒNG MỔ GHI CHÚ
NAM NỮ
1 53KHOA CẤP CỨU  Viêm ruột thừa cấp kèm viêm phúc mạc khu trú (K36) Phẫu thuật nội soi Cắt ruột thừa trong viêm phúc mạc ruột thừa khu trú (D297)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
2 30KHOA CẤP CỨU  Viêm ruột thừa cấp tính (K35.8) Thai con so tuần thứ 7 (Z32.1); Viêm ruột thừa cấp tính (K35.8); Thai con so tuần thứ 7 (Z32.1) Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa (D075); Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa (D075)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
352 KHOA CẤP CỨU  Viêm túi mật cấp grade 2 do sỏi ống túi mật (K80.0) Phẫu thuật nội soi cắt túi mật (trong viêm túi mật cấp) (Gây mê) (D539)Hồ Lê Minh Quốc P.10CC
4 55KHOA CẤP CỨU  Nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu (A48.8) Sỏi niệu quản trái chậu (N13.0); Nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu (A48.8); Sỏi niệu quản trái chậu (N13.0) Đặt JJ niệu quản trái (H290); Đặt JJ niệu quản trái (H430)Phó Minh Tín22:00P.07CC
5 29KHOA PHỤ SẢN (CHU SINH 4B)  Con lần 2, thai 39 tuần 1 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ (Z34.9) Vết mổ cũ (O34.2) Khung chậu hẹp (O33.1) Vỡ ối (O42.0); Con lần 2, thai 39 tuần 1 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ (Z34.9); Vết mổ cũ (O34.2); Khung chậu hẹp (O33.1); Vỡ ối (O42.0) Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [vết mổ cũ 1 lần - gây tê] (L404); Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên [vết mổ cũ 1 lần - gây tê] (L404)Nguyễn Thị Hồng Thắm15:00P.S1TN
Tổng số ca đăng ký mổ : 5 Ghi chú:
    Phẩu thuật trong ngày : 1 TN: trong ngày
    Phẫu thuật cấp cứu : 4 CC: cấp cứu
    Hoãn mổ : HM: hoãn mổ